Άσκηση

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

Ελληνική ημέρα τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ 2016

(Φωτογραφίες Μαρίας Χειλοπούλου)Επιστροφή στην αρχική σελίδα του σάιτ