Τάι τσι τσουάν για παιδιά

Τρίτη → 17:00-18:00 / Άγγελου Μεταξά 46Α, Γλυφάδα

Πέμπτη → 17:00-18:00 / Άγγελου Μεταξά 46Α, Γλυφάδα

Με το τάι τσι τσουάν τα παιδιά αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της ισορροπίας και της αυτοσυγκέντρωσης, ασκούνται στον αυτοέλεγχο και στο να ρυθμίζουν την ενεργητικότητά τους, μαθαίνουν να χαλαρώνουν. Επίσης, αναπτύσσουν το σεβασμό για τον εαυτό τους και τους άλλους και εφοδιάζονται με αποτελεσματικούς τρόπους αυτοάμυνας. Η υγεία τους ωφελείται από μία τέχνη που γυμνάζει και δυναμώνει, συνοδεύοντας τη σωματική διάπλασή τους χωρίς κανένα κίνδυνο παραμόρφωσης ή τραυματισμού.

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία τους.