Σεμινάρια τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ

Από το 2004, ο δάσκαλος Γιώργος Πετρούνιας δίνει συχνά σεμινάρια τάι τσι τσουάν και τσι γκονγκ.

Οι ασκούμενοι που θέλουν να προχωρήσουν και να εμβαθύνουν σε αυτές τις τέχνες κάνουν επιπλέον των εβδομαδιαίων μαθημάτων τουλάχιστον τέσσερα σεμινάρια το χρόνο.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε: τσι γκονγκ, αργή φόρμα Γιανγκ, γρήγορη φόρμα Γιανγκ, δύο ξύλα, σπαθί, πολεμικές εφαρμογές, σπρώξιμο των χεριών και ίσιο σπαθί. Το ακριβές πρόγραμμα προσαρμόζεται στο επίπεδο των συμμετεχόντων.Οι ημερομηνίες των σεμιναρίων για τη χρονιά 2022-23:12 και 13 Νοεμβρίου 2022


10 και 11 Δεκεμβρίου 2022


21 και 22 Ιανουαρίου 2023


18 και 19 Φεβρουαρίου 2023


18 και 19 Μαρτίου 2023


29 και 30 Απριλίου 2023


27 και 28 Μαΐου 2023


24 και 25 Ιουνίου 2023